De 5 år

Effekter modtages gerne!

Museet modtager meget gerne effekter fra krigens tid!

Vi har i tidens løb eksempelvis modtaget legetøj - køkkenting - telefon - rationeringsmærker - ting fra modstandsfolk - hjælme - mønter - legitimationskort mm.

Der kan afleveres anonymt og ligeledes kan der udstedes en kvittering for indleverede ting. Vi er selvfølgelig interesseret i de historier der måtte følge med genstandene.

Vi kan også i nogle tilfælde udstille udlånte genstande.

Kontakt kustode Henning Sørensen 97 51 23 13 eller 30 68 84 40

Kontakt kustode John Larsen  97 52 58 14 eller 26 53 73 04